Despre Asociatia Rosenau Turism

Asociatia ROSENAU TURISM a luat nastere ca urmare a catorva schimburi de experienta intre proprietarii de pensiuni din orasul Rasnov si Asociatii de Turism din: Valea Ariesului, Alba, Sibiu, Sibiel, etc. si are ca principal obiectiv dezvoltarea si promovarea turismului din zona.

Asociatia Rosenau Turism a dobandit personalitate juridica la data de 16 Oct. 2006.

Membru al Asociatiei poate fi oricare persoana fizica sau juridica din Romania sau din strainatate care, alaturi de cei 41 membri cotizanti deja existenti (in mare majoritate proprietari de locatii turistice) adera la Statutul Asociatiei si doresc sa contribuie la dezvoltarea turismului din Rasnov si zona Brasovului.

Obiectivele Asociatiei:

– Crearea de parteneriate cu asociatii si cu institutii de profil din tara si din strainatate;

– Aderarea la retele sau la federatii nationale si internationale de profil;

– Intocmirea de proiecte in vederea accesarii de fonduri nationale si europene;

– Crearea de materiale publicitare unitare si reprezentative pentru intreaga zona;

– Participarea la targuri, saloane si expozitii nationale si internationale in vederea promovarii si valorificarii ofertei turistice, a mestesugurilor si a obiceiurilor populare traditionale.

Va invitam in Statiunea  Rasnov pentru a decoperi Istoria, multiculturalitatea vechiului burg, dar si pentru a va respecta… dreptul la distractie. Statiunea Rasnov este destinatia turistica in care legende romantice sunt reconstituite in Cetatea medievala, armatele istoriei ies din manualele scolare si dau onorul, muzica istoriei se aude in bisericile orasului, “aer curat, liniste, mancare buna”, dupa cum laudau turistii Rasnovul interbelic, va intampina in pensiunile Statiunii climatice renascute dupa o jumatate de secol prin harnicia si priceperea rasnovenilor.

Consiliul Director

Bonta Daniela Viorica

Presedinte

Dragomir Mihai

Prim-Vicepresedinte

Duicu Ciprian

Vicepresedinte zona Rasnov

Razvan Monica Georgeta

Vicepresedinte zona Glajerie

Munteanu Ionut

Vicepresedinte zona Cheile

Rasnoavei

Barcau Maria Isabela

Secretar

 

Daniela Dumitru

Casier

 

Membri

Statut

Art. 1: Asociatia se constituie sub denumirea de ROSENAU TURISM si este infiintata prin hotararea membrilor fondatori cu ocazia adunarii de constituire.

Art. 2: Asociatia ROSENAU TURISM este persoana juridica de la inscrierea ei la instanta de judecata competenta si nu are scop patrimonial.

Art. 3: Asociatia se constituie pe o perioada de timp nedeterminata.

Art. 4: Sediul asociatiei este in Romania, Strada Cetatii nr 13, Rasnov, judetul Brasov, Consiliul Director avand posibilitatea sa-l schimbe ulterior.

Art. 5: Asociatia are ca membri fondatori pe numitii:

 1. STAKENBURG GIURGI LILIANA
 2. UNGUREANU CONSTANTIN
 3. BONTA DANIELA-VIORICA
 4. ANDREI IONUT JANET
 5. PREDA GEORGETA

Art. 6: Patrimoniul initial al Asociatiei este in cuantum de 1850 lei, integral si in numerar, provenit din aportul in bani ai asociatilor.

Pentru desfasurarea activitatii, Asociatia va deschide conturi in lei si in valuta la unitati bancare.

Patrimoniul initial se poate completa in conditiile legii prin: cotizatiile membrilor in cuantumul stabilit de Adunarea Generala, dobanzile si dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, in conditiile legale, venituri realizate din activitati economice directe, resurse obtinute de la bugetul de stat si/sau de la bugetele locale, achizitii proprii, sponsorizari, donatii din tara si strainatate, beneficiul realizat de societati infiintate de Asociatie, alte venituri prevazute de lege.

Art. 7: Asociatia isi desfasora activitatea in afara sferei politice, sindicale sau religioase.

Scopul Asociatiei este promovarea si dezvoltarea durabila a turismului din zona Transilvaniei, prin realizarea urmatoarelor obiective:

 • Conservarea, protejarea, promovarea si valorificarea patrimoniului natural, cultural si uman;
 • Reprezentarea si apararea intereselor membrilor sai, in spiritul scopului propus, in fata autoritatilor publice si a institutiilor cu care vin in contact;
 • Organizarea de mese rotunde de informare si indrumare, cu participarea institutiilor de reglementare din domenii conexe;
 • Organizarea de cursuri de formare si perfectionare pentru membrii Asociatiei si pentru terti;
 • Organizarea de seminarii, colocvii, forumuri pe tema dezvoltarii durabile a turismului;
 • Crearea unui centru de consultanta si formare regional in domeniul dezvoltarii durabile a turismului;
 • Crearea unei retele de pensiuni, moteluri, hoteluri si hostels turistice in baza unei carti de etica si calitate ale carei criterii vor include normele obligatorii date de reglementarile nationale;
 • Crearea unui centru de rezervare si promovare a ofertei turistice si a unor puncte de informare turistica zonale;
 • Participarea la targuri, saloane de expozitii nationale si internationale pentru promovarea si valorificarea ofertei turistice, a mestesugurilor si a obiceiurilor populare traditionale;
 • Crearea de material publicitar unitar si reprezentativ pentru intreaga zona;
 • Crearea si impunerea unei marci a turismului transilvanean;
 • Organizarea de santiere, universitati de vara si seminarii pentru protejarea siturilor naturale si istorice;
 • Crearea de parteriate cu asociatii si institutii de profil din tara si din strainatate;
 • Aderarea la retele sau federatii nationale si internationale de profil;
 • Crearea unui fond de sustinere financiara a membrilor in proiecte de amenjare sau de ameliorare a acomodatiilor turistice, in mod special a celor cu caracter de patrimoniu;
 • Intocmirea de proiecte pentru accesarea fondurilor de dezvoltare europene si nationale;
 • Infiintarea de societati comerciale care vor sustine prin profitul rezultat scopurile Asociatiei;
 • Organizarea de manifestari cultural, artistice si sportive in vederea punerii in valoare a potentialului turistic al orasului Rasnov.

Art. 8: Membrii fondatori a prezentei Asociatii sunt persoanele mai sus identificate care de bunavoie si in deplina cunostinta a prevederilor legale consimt la infiintarea Asociatiei ROSENAU TURISM.

Calitatea de membru se dobandeste prin libera manifestare de vointa a persoanei interesate.

Calitatea de membru al Asociatiei este personala si inalienabila, ea nu poate trece la succesori.

Pot fi membri ai Asociatiei persoane fizice si juridice care isi exprima acordul cu prezentul Statut, se obliga sa-l respecte si sa participle la realizarea scopului si a obiectivelor Asociatiei. Membrii Asociatiei pot fi sau nu, proprietari de acomodatii turistice ( persoane fizice si juridice autorizate).

Asociatia este compusa din membri activi, membri simpatizanti si membri de onoare.

Calitatea de membru activ si cea de membru simpatizant se dobandeste ca urmare a aprobarii cererii de aderare adresata Consiliului Director si in urma achitarii taxei de inscriere.  Cererea de aderare va fi supusa votului Consiliului Director.

Taxa de inscriere este stabilita in Regulamentul de Ordine Interioara a Asociatiei si este diferentiata de calitatea de membru, activ sau simpatizant.

In cazul neprezentarii la vot, un membru al Asociatiei poate fi reprezentat de catre oricare al membru printr-o procura scrisa. Un membru activ al Asociatiei poate avea doar o singura imputernicire scrisa pentru reprezentare la vot.

Calitatea de membru al Asociatiei nu da automat dreptul de membru al retelei turistice decat in conditiile indeplinirii standardelor impuse de retea.

Art. 9: Calitatea de membru activ se pierde:

 1. Prin retragere, pe baza de cerere
 2. Prin excludere validata de Adunarea Generala pentru:
  • abateri morale grave
  • producerea de prejudicii morale si materiale Asociatiei
  • angajarea persoanei respective in activitati ce contravin Statutului
  • neplata cotizatiei in temen de 6 (luni) de la termenul scadent
 3. Prin radiere, in urma pierderii capacitatii civile sau a decesului.

Calitatea de membru simpatizant se pierde:

 1. Prin retragere, pe baza de cerere
 2. Prin excludere validata de Adunarea Generala pentru:
  • abateri morale grave
  • producerea de prejudicii morale si materiale Asociatiei
  • neplata cotizatiei in temen de 6 (luni) de la termenul scadent, in cazul in care Consiliul Director hotaraste plata unei cotizatii si de catre membrii simpatizanti, prin Regulamentul de Ordine Interioara
  • angajarea persoanei respective in activitati ce contravin Statutului
 3. Prin radiere, in urma pierderii capacitatii civile sau a decesului

Pierderea calitatii de membru activ sau simpatizant se aproba de Consiliul Director si se ratifica la prima Adunare Generala a Asociatiei.

Pierderea calitatii de membru activ sau simpatizant nu da dreptul la pretentii asupra contributiei aduse sau asupra patrimoniului Asociatiei.

Pierederea calitatii de membru al Asociatiei prin excludere conform art. 9, lit.b, implica pierderea drepturilor si obligatiilor conferite de calitatea de membru al acestei Asociatii.

Art. 10: Asociatia poate avea membri de onoare, propusi de Consiliul Director si validati de Adunarea Generala, dintre persoanele care au o contributie deosebita la realizarea scopurilor Asociatiei.

Art. 11: Membrii activi ai Asociatiei au dreptul:

 1. Sa participle la luarea deciziilor prin vot liber. Fiecare persoana fizica sau juridica are dreptul la un singur vot;
 2. Sa-si depuna candidatura pentru a fi alesi in organele de conducere;
 3. Sa fie informati conform prevederilor Statutului si a altor regementari interne asupra deciziilor adoptate;
 4. Sa conteste in conditiile Statutului si ale legilor in vigoare decizii ale organelor Asociatiei;
 5. Sa fie expusi in materiale publicitare doar cu nume sau denumirea si dupa ce au achitat costurile suplimentare aferente;

Informatiile catre toti membri Asociatiei (activi si simpatizanti) vor fi transmise prin posta electronica (e-mail) sau telefonic.

Art. 12: Membrii activi ai Asociatiei au obligatia:

 1. Sa cunoasca si sa respecte prevederile prezentului Statut si toate deciziile adoptate de Asociatie;
 2. Sa participle la toate sedintele si actiunile la care sunt convocati de catre Consiliul Director;
 3. Sa plateasca cotizatia si alte contributii catre Asociatie;
 4. Sa fie implicati in toate activitatile stabilite de Adunarea Generala.

Membri simpatizanti ai Asociatiei au obligatia:

 1. Sa cunoasca si sa respecte prevederile prezentului Statut si toate deciziile adoptate de Asociatie;
 2. Sa plateasca cotizatia stabilita de catre Adunarea Generala conform Regulamentului de Ordine Interioara.

Art. 13: Organele de control ale Asociatiei sunt:

 • Adunarea Generala a Asociatiei
 • Consiliul Director
 • Cenzorul, sau dupa caz, Comisia de Cenzori.

Art. 14: Atributiile Adunarii Generale ale Asociatiei sunt:

 1. Stabilirea strategiei si a obiectivelor generale ale Asociatiei;
 2. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a bilantului contabil;
 3. Alegerea si revocarea membrilor Consiliului Director. Alegerile se realizeaza prin depunere de candidatura si vot;
 4. Alegerea si revocarea cenzorului;
 5. Infiintarea de filiale in conditiile legii;
 6. Modificarea si completarea Statutului;
 7. Dizolvarea sau lichidarea Asociatiei, precum si stabilirea destinatiei bunurilor ramase dupa lichidare, in conformitate cu reglementarile in vigoare;
 8. Stabilirea cotizatiei lunare platite de catre membri;
 9. Analizeaza activitatea Asociatiei;
 10. Dizolvarea su lichidarea Asociatiei, precum si stabilirea destinatiei bunurilor ramase dupa lichidare;
 11. Orice alte atributii prevazute in lege sau in Statut.

Adunarea Generala este statutar constituita in prezenta a 50% plus unu (majoritatea simpla)  din numarul delegatilor cu drept de vot. Adunarea Generala poate fi convocata in mod extraordinar de catre presedintele Asociatiei daca acest lucru este cerut in scris de majoritatea simpla a membrilor Asociatiei.

Adunarea Generala se intruneste o data la sase luni sau ori de cate ori este necesar si are drept de control permanent asupra Consiliului Director si a cenzorului. Convocarea va avea loc obligatoriu in cazurile prevazute in prezentul statut, oricand se va hotara de Consiliul Director si oricand i se va cere in scris si motivat Consiliului Director al Asociatiei, de cel putin o treime din numarul asociatilor.

Convocarea va trebui sa cuprinda locul si data convocarii, precum si ordinea de zi.

In afara cazurilor urgente constatate de Consiliul Director, ea trebuie sa fie comunicata cu cel putin cinci zile lucratoare inainte de data convocarii.

Toti membrii activi au drept de vot egal. Nu se va putea lua nicio decizie decat daca vor fi raspuns convocarii cel putin 50% plus unu (majoritatea simpla) din numarul membrilor activi.

La a doua convocare, se va putea decide cu cel putin 2/3 plus unu, din  numarul celor prezenti, oricare ar fi numarul lor.

Deciziile pentru dizolvarea Asociatiei sau transformarea scopului Asociatiei trebuie sa intruneasca cel putin doua treimi din numarul membrilor activi.

Propunerile sau actele in scris fara deliberare, vor avea putere de decizie, daca vor fi semnate de unanimitatea membrilor activi.

Membrul activ, care intr-o anumita problema supusa hotararii Adunarii Generale este interesat personal sau prin sotul sau, ascendentii sau descendentii, rudele in linie colaterala, pana la gradul al patrulea inclusiv, afinii sau angajatii, nu vor putea lua parte la deliberare si nici la vot.

Membrul activ care incalca dispozitiile aliniatului de mai sus, este raspunzator de daunele cauzate Asociatiei daca, fara votul sau, nu s-ar fi putut obtine majoritatea ceruta.

Consiliul Director, asigura punerea in executare a hotararilor Adunarii Generale.

Consiliul Director este compus din sapte membri alesi de Adunarea Generala si are un mandat de 2 ani.

Membrii Consiliului Director pot fi revocati de Adunarea Generala inainte de expirarea mandatului si pot candida pentru un nou mandat.

Consiliul Director se convoaca trimestrial in sedinta ordinara, sau ori de cate ori este necesar, la initiativa oricarui membru al Consiliului Director. Convocarea se face cu cel putin cinci zile lucratoare inainte de data sedintei.

Consiliul Director elaboreaza un regulament intern de organizare si functionare al Asociatiei pe care il supune aprobarii Adunarii Generale. Nu poate fi membru in Consiliul Director o persoana care ocupa functie de conducere intr-un partid politic si nici nu este reprezentatul unui partid politic in institutiile de stat.

Deciziile Consiliului Director sunt valide daca au fost prezenti cel putin 2/3 plus unu din membrii sai.

Consiliul Director are urmatoarele atributii:

 • Prezinta Adunarii Generale raportul de activitate pe perioada anterioara, executarea bugetului de venituri si cheltuieli, bilantul contabil, proiectul bugetului de venituri si cheltuieli si calendarul proiectelor Asociatiei;
 • Incheie acte juridice in numele si pentru Asociatie;
 • Indeplineste orice alte atributii stabilite de Adunarea Generala;
 • Asigura aplicarea hotararilor Adunarii Generale si supravegheza respectarea de catre toti membrii a statutului Asociatiei;
 • Discuta si prezinta spre aprobare Adunarii Generale a Asociatiei, proiectele, programele si planurile de activitate ale Asociatiei;
 • Discuta si aproba ordinea de zi si materialele care se prezinta in Adunarea Generala, asigura convocarea acesteia in conditiile si termenele prevazute in statutul Asociatiei;
 • Sanctioneaza pe cei care comit abateri;
 • Analizeaza periodic activitatea economic-financiara a Asociatiei;
 • Aproba orice alte atributii stabilite de statut.

Consiliul Director este format din sapte membri alesi de Adunarea Generala, pentru un mandat de doi ani si are urmatoarea componenta:

 1. Presedinte
 2. Prim-vicepresedinte
 3. Vicepresedinte – zona Rasnov
 4. Vicepresedinte – zona Glajerie
 5. Vicepresedinte – zona Cheile Rasnoavei
 6. Secretar
 7. Casier

Art. 15: Cenzorul nu poate fi membru in Consiliul Director

Art. 16: Cenzorul este ales si revocat de Adunarea Generala a asociatilor.

Art. 17: Cenzorul are urmatoarele atributii:

 • Verifica modul in care este administrat patrimoniul Asociatiei;
 • Intocmeste rapoarte si le prezinta Adunarii Generale;
 • Poate participa la sedintele Consiliului Director fara drept de vot;
 • Are atributii stabilite de Adunarea Generala.

Art. 18: Asociatia se dizolva de drept prin hotarare judecatoaresca sau prin hotararea Adunarii Generale.

Art. 19: Asociatia se dizolva de drept prin:

 • Realizarea sau, dupa caz, imposibilitatea realizarii scopului pentru care a fost constituita, daca in 3 (trei) luni de la constatarea unui astfel de fapt nu se produce schimbarea acestui scop;
 • Imposibilitatea constituirii Adunarii Generale sau a constituirii Consiliului Director in conformitate cu statutul Asociatiei, daca acesta Asociatie dureaza de mai mult de un an de la data la care potrivit statutului Adunarea Generala sau, dupa caz Consiliul Director trebuia constituit;
 • Reducerea numarului de asociati sub limita fixata de lege daca acesta nu a fost complinit timp de trei luni;
 • Constatarea dizolvarii se realizeaza prin hotararea Judecatoriei in a carei circumscriptie se afla sediul Asociatiei, la cerea oricarei persoane interesate.

Art. 20: Asociatia se dizolva prin hotarare judecatoreasca la cererea oricarei persoane interesate:

 • Cand scopul sau activitatea Asociatiei a devenit ilicita sau contrara ordinii publice;
 • Cand Asociatia a devenit insolvabila;
 • Daca Asociatia desfasoara activitati pentru care potrivit legii sunt necesare autorizatii administrative prealabile, fara a le fi obtinut.

Instanta competenta este Judecatoria in circumscriptia careia Asociatiei isi are sediul.

Art. 21: Asociatia se dizolva prin hotararea Adunarii Generale a asociatilor.

In termen de 15 zile de la data sedintei de dizolvare, procesul verbal in forma autentica se depune la Judecatoria in a carei circumscriptie teritoriala isi are sediul, pentru a fi inscris in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor.

Art. 22: In caz de dizolvare a Asociatiei, bunurile ramase in urma lichidarii nu se pot transmite catre persoane fizice.

Aceste bunuri pot fi transmise catre persoane juridice de drept privat sau de drept public, cu scop identic sau asemanator, conform urmatoarei proceduri, respectiv printr-un protocol de predare-preluare in termen de 3 luni de la data lichidarii Asociatiei.

Predarea acestor bunuri se va face in conditiiile art. 60, alin 3, din OG nr. 26/2000, cu privire la asociatii si fundatii de catre lichidator conform ultimei hotarari a Adunarii Generale prin care s-a hotarat dizolvarea.

Art. 23: In cazul dizolvarii mandatul Consiliului Director inceteaza odata cu numirea lichidatorilor.

Art. 24: In cazul dizolvarii Asociatiei prin hotarare a Adunarii Generale a asociatilor, lichidatorii vor fi numiti prin hotararea de dizolare sub sanctiunea lipsirii de efecte juridice a hotararii de dizolvare.

Art. 25: Imediat dupa intrarea lor in functie, lichidatorii vor face inventarul si vor incheia un bilant care sa constate situatia exacta a activului si a pasivului Asociatiei.

Lichidatorii sunt obligati sa primeasca si sa pastreze registrele si orice alte acte ale Asociatiei. De asemenea, ei vor tine un registru cu toate operatiunile lichidarii in ordinea datei acestora.

Lichidatorii isi indeplinesc mandatul sub controlul cenzorilor.

Art. 26: Lichidatorii sunt obligati sa continue operatiunile juridice in curs, sa incaseze creantele, sa plateasca creditorii si daca numerarul este insuficient, sa transforme si restul activului in bani, procedand la vanzarea prin licitatie publica a bunurilor mobile si imobile.

Lichidatorii pot realiza numai acele operatiuni noi, care sunt necesare finalizarii celor aflate in curs.

Art. 27: In orice caz, lichidatorii nu pot incheia operatiunile si nu pot remite celor in drept contul gestiunuii decat dupa expirarea unui termen de 6 (sase) luni de la publicarea dizolvarii Asociatiei.

Art. 28: Lichidatorii raspund solidar pentru daunele cauzate creditorilor prin culpa lor.

Art. 29: Atat fata de Asociatie cat si fata de asociati, lichidatorii sunt supusi regulilor mandatului.

Art. 30: Dupa terminarea lichidarii, lichidatorii sunt obligati ca in termen de 2 luni sa depuna bilantul registru-jurnal si un memorandum declarand operatiunile de lichidare la Registrul Asociatiilor si Fundatiilor al Judecatoriei in a carei circumscriptie teritoriala isi are sediul Asociatia.

Lichidatorii sunt obligati sa indeplineasca toate procedurile pentru publicarea lichidarii si radierea Asociatiei din Registrul Asociatiilor si Fundatiilor.

Publicarea lichidarii se face prin afisarea la usa instantei in a carei circumscriptie teritoriala isi are sediul persoana juridica, in temen de 2 luni de la terminarea lichidarii.

Art. 31: Daca in termen de 30 zile calendaristice de la depunerea bilantului ne se inregistreaza nicio contestatie, bilantul se considera definitiv aprobat si lichidatorii, cu autorizarea Judecatoriei, vor remite celor in drept bunurile si sumele ramase de la lichidare, impreuna cu toate registrele si actele Asociatiei lichidate.

Numai dupa acestea, lichidatorii vor fi considerati descarcati si li se va elibera, numai in acest scop, un act constatator.

Art. 32: Constestatiile la bilantul lichidatorilor se pot formula de orice persoana interesata la Judecatoria in a carei circumscriptie teritoriala se afla sediul Asociatiei lichidate. Dupa terminarea lichidarii, trebuie sa ceara radierea Asociatiei din Registrul Asociatiilor si Fundatiilor.

Radierea se face in baza actului constatator eliberat lichidatorilor in conditiile prevazute la rt. 69 din O.G. nr. 26/2000 si art. 49 din prezentul statut, prin care se atesta descarcarea de obligatii asumate.

Formularul de inscriere

Pentru a putea deveni membru al Asociatiei Rosenau Turism este necesar sa completati cererea de adeziune.

Cererea de adeziune poate fi descarcata de aici.

Parteneri

 

Close Search Window